ГОЛОВНА ПРО НАС СТАТУТ УМОВИ ЧЛЕНСТВА СТРУКТУРА СПКУ СЕРТИФІКАЦІЯ ПАРТНЕРИ МАПА САЙТУ

СТАТУТ

Статут Спілки податкових консультантів України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Спілка податкових консультантів України (далі — Спілка) є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, утвореною відповідно до Закону України "Про об’єднання громадян", яка об’єднує за спільними інтересами на засадах добровільності та рівності громадян України, трудові колективи підприємств, суб’єктів підприємницької діяльності, їх об’єднання та громадські організації і створена з метою захисту економічних, соціальних та інших інтересів членів Спілки, координації та консолідації дій своїх членів у сфері економічних та соціально-трудових відносин.
1.2. Спілка здійснює свою діяльність на всій території України та діє на принципах законності, добровільності вступу і свободи виходу, рівноправності членів, незалежності, гласності, самоврядування та відповідальності за виконання прийнятих на себе зобов’язань.
1.3. У своїй діяльності Спілка керується Конституцією України, Законом України „Про об’єднання громадян”, цим Статутом та чинним законодавством України.
Повна назва організації: Спілка податкових консультантів України, скорочена: СПКУ.
1.4. Спілка, її територіальні осередки у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та місцевого самоврядування, інших об’єднань громадян, їм не підзвітні, не підконтрольні та не допускають втручання у свою діяльність, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

2. НАЗВА СПІЛКИ ТА ЇЇ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Назва Спілки:
повна назва українською мовою: Спілка податкових консультантів України;
скорочена назва українською мовою: СПКУ;
повна назва російською мовою: Союз налоговых консультантов Украины;
скорочена назва російською мовою: СНКУ;
повна назва англійською мовою: The union of the taxadvisers of Ukraine;
скорочена назва англійською мовою: UTU.
2.2. Місцезнаходження керівних органів Спілки: м.Київ.

3. СТАТУС СПІЛКИ

3.1. Спілка є юридичною особою за українським законодавством, має статус всеукраїнського об’єднання громадян та здійснює свою діяльність на території України у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.
3.2. Права юридичної особи Спілка набуває з дати її державної реєстрації.
3.3. Спілка має самостійний баланс, свої рахунки в банківських установах, в тому числі і валютні.

Повний текст документу

ZIP - архив файла в формате *.doc (19 КБ)

СТАТУТ СПІЛКИ ПОДАТКОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ УКРАЇНИ
Затверджено зі змінами, внесеними на черговому З'їзді Всеукраїнської громадської організації "Спілка податкових консультантів України" 14 грудня 2007р.

ZIP - архив файла в формате *.doc (19 КБ)
© 2006 Спілка податкових консультантів України
контакти
ООО "С-Дизайн" Разработка сайта
ООО "С-Дизайн"