ГОЛОВНА ПРО НАС СТАТУТ УМОВИ ЧЛЕНСТВА СТРУКТУРА СПКУ СЕРТИФІКАЦІЯ ПАРТНЕРИ МАПА САЙТУ

Проект Закону України “Про податкове консультування в Україні”

Проект
вноситься народним депутатом України
Ващук К.Т. (реєстр. № 434)

(На заміну реєстр. № 2745 від 10.07.2008 р.)

Стаття 1. Cфера дії Закону.

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з діяльністю з податкового консультування, визначає правові, організаційні засади цієї діяльності, правовий статус податкових консультантів України.

Положення цього Закону діють на території України і поширюються на усіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та видів діяльності.

Стаття 2. Правове регулювання діяльності податкових консультантів України.

Діяльність з податкового консультування в Україні регулюється Конституцією України, цим Законом, іншими законодавчими і нормативними актами України. У випадках, якщо міжнародним договором, в якому бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 3. Податкове консультування.

Зміст податкового консультування полягає в здійсненні діяльності з:

  • надання консультаційних послуг фізичним і юридичним особам, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм з питань визначення та реалізації їх прав та обов'язків як платників податків і зборів (обов'язкових платежів), застосування законодавства щодо податків і зборів (обов'язкових платежів);
  • надання необхідних рекомендацій стосовно визначення бази оподаткування, розрахунку податків і зборів (обов'язкових платежів), використання пільг окремими платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до чинного законодавства, дотриманню встановленого порядку нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), розробці варіантів організації оподаткування стосовно специфіки діяльності юридичних та фізичних осіб;
  • інформування їх про зміни в законодавстві щодо податків і зборів (обов'язкових платежів); надання роз'яснень відносно практичного застосування відповідних законодавчих та нормативно-правових актів;
  • сприяння правильному нарахуванню та повній сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів), здійснення моніторингу змін у відповідному законодавстві;
  • ведення податкового обліку та складання податкової звітності;
  • представництва інтересів юридичних та фізичних осіб в органах, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), та судових органах;
  • проведення перевірки податкового обліку платників податків і зборів (обов'язкових платежів) на відповідність чинному податковому законодавству та виконання завдання з надання впевненості відносно податкової звітності на замовлення платників податків у відповідності до норм і правил податкового консультування;
  • участі у розробці та підготовці проектів нормативно-правових актів, які охоплюють інтереси податкових консультантів та платників податків.

ZIP - файл архіву в фоматі *.doc (23 КБ)

Повний текст документу

ZIP - файл архіву в фоматі *.doc (23 КБ)
 
© 2006 Спілка податкових консультантів України
контакти
ООО "С-Дизайн" Разработка сайта
ООО "С-Дизайн"