ГОЛОВНА ПРО НАС СТАТУТ УМОВИ ЧЛЕНСТВА СТРУКТУРА СПКУ СЕРТИФІКАЦІЯ ПАРТНЕРИ МАПА САЙТУ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України
“Про податкове консультування”


(На заміну реєстр. № 2745 від 10.07.2008 р.)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Актуальність прийняття Закону України “Про податкове консультування в Україні” зумовлена необхідністю підвищення в суспільстві рівня ставлення до необхідності повного та своєчасного нарахування і сплати податків і зборів, вирішення теоретичних і практичних проблем організації і функціонування податкових консультантів України на основі міжнародного досвіду у цій сфері. В 18 з 27 країн – членів Євросоюзу діють аналогічні закони.

2. Мета проекту, його цілі та завдання

Організаційно-правові проблеми податкового консультування необхідно вирішувати вже сьогодні. Суспільство наразі зацікавлене в розумінні кожним громадянином, кожним підприємством своєї відповідальності за долю держави, яку можна зробити краще лише через підвищення добробуту населення.
Завдяки стабільному наповненню бюджетів держави, місцевих рад, пенсійного фонду та фондів соціального страхування та нормальної економічної ситуації на підприємствах, всі інші проблеми вирішуватимуться значно краще. Потрібно також враховувати той факт, що в Україні на цей час окремо існують податковий та бухгалтерський облік.
З 2004 року професію „Консультант з податків і зборів (податковий консультант)” введено до Державного класифікатору професій України.
Існує потреба здійснити побудову організаційно-правової структури податкового консультування в Україні, визначити права та норми професійної діяльності податкових консультантів.
Цю роботу можна провести, тільки створивши відповідне правове поле, що надасть змогу та поштовх прогресивному розвитку суспільства в цьому напрямку.
З прийняттям цього законопроекту можна буде запроваджувати, за прикладом економічно більш розвинутих країн, корпоративність податкових консультантів, в тому числі і міжнародну.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроект складається з 20 статей. В ньому враховано досвід, набутий Всеукраїнською громадською організацією – Спілкою податкових консультантів України за час своєї семирічної діяльності та результати вивчення практики інших країн – як членів Євросоюзу, так і членів Міжнародної податкової асоціації, до якої входить 152 країни світу.
В статтях Закону окремо визначено поняття податкового консультування в Україні, статус, права та обов’язки податкових консультантів, інші складові цієї діяльності.
В законопроекті, що подається на заміну тексту законопроекту від 10.07.2008 року, враховані зауваження та пропозиції, що надійшли від Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Кабінету Міністрів України та Головного науково-експертного управління Верховної Ради України на попередню редакцію законопроекту.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання Законодавство України про податкове консультування складається з Конституції України, Законів України ”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, „Про аудиторську діяльність”, “Про податкове консультування в Україні”, інших нормативно-правових актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону не потребує додаткових витрат з бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Закон сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів, забезпечить приведення у відповідність правового стану інституту податкових консультантів в Україні та нормалізацію діяльності з організації нарахування і сплати податків і зборів, як важливої складової розвитку ринкових економічних відносин в державі.

Народний депутат України К. Т.Ващук

 
© 2006 Спілка податкових консультантів України
контакти
ООО "С-Дизайн" Разработка сайта
ООО "С-Дизайн"